Welsh Blood service needs your Blood!

 

The Welsh Blood Service have set up regional donation hubs, therefore your regular place of donation may no longer be available and you may have to travel further than normally.

During the Pandemic the blood service are unable to take walk-ins. Blood Donation is classed as essential travel.

If you are fit and well please click on the link below to book a convenient day and time.

Please support your local session in these unprecedented times to continue vital supply of platelets and blood products.

Just click on this link to book an appointment: https://wbs.wales/GlamorganWRFC

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi sefydlu hybiau rhoi gwaed rhanbarthol, felly efallai na fydd eich man rhoi gwaed rheolaidd ar gael mwyach ac efallai y bydd yn rhaid i chi deithio ymhellach nag arfer.

Yn ystod y pandemig, ni all y gwasanaeth gwaed dderbyn pobl heb apwyntiad. Mae rhoi gwaed yn cael ei ddosbarthu fel teithio hanfodol.

Os ydych yn ffit ac yn iach, cliciwch ar y linc isod i drefnu diwrnod ac amser cyfleus.

Cliciwch ar y ddolen hon i drefnu apwyntiad: https://wbs.wales/GlamorganWRFC

No Replies to "Welsh Blood service needs your Blood!"